Feilmedisinering og sykehusinfeksjon

post thumb
Helse
kirjoittanut Anna/ 27 Aug 2021

Feilmedisinering og sykehusinfeksjon

Feilmedisinering og sykehusinfeksjon handler om opplevd pasientsikkerhet på sykehus. Det er to av de største utfordringene mens pasienter ligger på sykehus og viktig å jobbe bevisst med å få ned. I løpet av to år mellom 2017-2019 døde 27 mennesker som følge av feilmedisinering og 177 ble skadet som følge av samme svikt. Ny teknologi kan kanskje hjelpe.

To av vanligste feilene som gjøres ved helseinstitusjoner er feilmedisinering og sykehusinfeksjon. Den ny pasientsikkerhetskampanjen fokuserer derfor på disse, og flere andre problemer, for å øke sikkerheten for pasienter. Dette trengs for at det skal bli bedre.

Pasientsikkerhetskampanjen Slutter Aldri

Det er viktig å øke sikkerheten på norske helseinstitusjoner og få ned antall avviksmeldinger. Pasientsikkerhetskampanjen som nå kommer, fokuserte på temaer som feilmedisinering, infeksjoner og andre skader pasienter pådrar seg som følge av dårlig sikkerhet ved sykehusene rundt omkring i landet.

Ca. fem prosent rammes av infeksjon ved helseinstitusjoner og det er basert kun på det som rapporteres. Tallene er høyere da mange pasienter ikke oppdager infeksjonene før de kommer hjem og det finnes ikke noen god måte disse kan rapportere om på.

Hvilke Feil Går Igjen?

Hva slags feil gjøres på sykehusene? Det er flere feil som går igjen og det er store mørketall. Her er noen av de vanligste:

  • • Feilmedisinering – feil doser og feil medisin
  • • Infeksjoner etter inngrep og generelt fra sykehusopphold
  • • Teknisk utstyr som feiler og svikt i rutiner

Må Bli Bedre

Feilmedisinering og sykehusinfeksjon er blant de vanligste feilene som begås ved norske helseinstitusjoner. Nå kommer det heldigvis en kampanje som skal bedre dette og det er på tide at det blir bedring med alle feilene som begås.

Det er på tide at det settes økt fokus på pasienters sikkerhet når de er på norske sykehus og sykehjem. Alt for mange opplever dårlig behandling i tillegg til at det jevnlig begås alvorlige feil. Det er de samme feilene som går igjen så utrolig bra at det nå kommer en kampanje.