Pasientsikkerhetskampanjen For Deg

For din sikkerhet

Kjøp produkter
Sikkerhet på Sykehus

Sikkerhet på Sykehus

Pasientsikkerhetskampanjen setter fokus på din sikkerhet når du kommer på sykehus. Et viktig sted for økt sikkerhet er fritt sykehusvalg. Alle tall er offentlige i forhold til antall avviksmeldinger og feil som gjøres så du kan selv velge et sykehus som rapporterer få feil.

Pasientsikkerhet handler om at det skapes et miljø hvor feil og mangler håndteres. Selv om sykehus i varierende grad rapporterer avvik, er ikke et lavt antall avvik et tegn på at sykehuset har gode rutiner eller at feil ikke skjer. Dette er viktig å merke seg før du velger.

Pasienter må også få bedre muligheter til å si ifra. Både mens de er på sykehus og etterpå. Sykehusopphold er korte så mange feil oppdages senere.

Pasientsikkerhet brutt ned i flere, mindre kategorier:

  • • Avvikssystem og håndteringen etterpå
  • • Systemfeil og teknisk utstyr som sviker
  • • Pasienter som faller og slår seg

Du skal ivaretas

Når du er på sykehus er det viktig at du blir ordentlig ivaretatt. Din pasientsikkerhet er viktig og det er også dine rettigheter. Den nye pasientsikkerhetskampanjen skal løfte frem utfordringene og fokusere på hvordan forholdene skal bli bedre. Det gjelder ikke bare rene feil, men også måten du blir behandlet på. Dine rettigheter sier blant annet at du har rett på å ikke få dårligere behandling av ansatte på grunn av blant annet hudfarge.

Si ifra selv

Si ifra selv

Pasientsikkerhet er viktig og det er viktig at du skal kunne si ifra uten frykt for represalier eller frykt for å få enda dårligere behandling. Her er det i dag ikke et system som godt nok tillater pasienter å si ifra.

Fritt sykehusvalg er en viktig rettighet du har både for at du skal kunne velge noe som er nært der du bor om det er det du ønsker. Eller om du ønsker å velge et sykehus som har gode tall på behandling og håndtering av feil og misnøye.

Siste innlegg

Helse
Pasient og brukerrettighetsloven
by Anna/ on 22 Aug 2022

Pasient og brukerrettighetsloven

Vet du hva som er dine rettigheter når du havner på sykehus? Det er det ikke alle som vet skjønner du. Det å havne på sykehus kan jo skje når som helst. Derfor anbefaler vi deg at du sjekker ut pasientsikkerhetskampanjen akkurat nå, slik at du vet hva du har krav på. Hvorfor Bør Jeg Vite Dette? Det å vite hva man har krav på, er godt i alle sammenhenger. Da kan du føle at du har litt mer kontroll og vite mer om hva som kommer til å skje fremover.

Helse
Feilmedisinering og sykehusinfeksjon
by Anna/ on 27 Aug 2021

Feilmedisinering og sykehusinfeksjon

Feilmedisinering og sykehusinfeksjon handler om opplevd pasientsikkerhet på sykehus. Det er to av de største utfordringene mens pasienter ligger på sykehus og viktig å jobbe bevisst med å få ned. I løpet av to år mellom 2017-2019 døde 27 mennesker som følge av feilmedisinering og 177 ble skadet som følge av samme svikt. Ny teknologi kan kanskje hjelpe. To av vanligste feilene som gjøres ved helseinstitusjoner er feilmedisinering og sykehusinfeksjon. Den ny pasientsikkerhetskampanjen fokuserer derfor på disse, og flere andre problemer, for å øke sikkerheten for pasienter.

Pasientsikkerhetskampanjen i hele Norge

Pasientsikkerhetskampanjen skal gjøre hverdagen bedre for deg når du er på sykehus. Du skal lettere kunne si ifra uten å frykte noe og det skal ikke være opptil hvem du møter, hvordan din klage blir behandlet og du skal være trygg på forbedring.

Når du er på sykehus er dine pasientrettigheter sentrale. Det gjelder både deg som kan meddele deg og for dine pårørende når dette ikke er mulig. Du har rettigheter og det er viktig at du og familien din vet hva disse går ut på.

Pasientsikkerhetskampanjen for en bedre hverdag

Pasientsikkerhetskampanjen for en bedre hverdag

Årlig opplever minst fem prosent feilmedisinering og rundt femten mennesker dør som følge av feilene. Nesten to hundre mennesker blir alvorlig syke av feil medisiner eller gale doser. Tallet på antall pasienter som blir skadet på sykehus eller pådrar seg infeksjoner som følge av dårlig hygiene er også høyt. Skadene kan være som følge av dårlig stell og tilsyn, og utstyr som svikter. Tallene må ned og derfor lanseres en ny kampanje med fokus på pasienters sikkerhet når de er innlagte. Pasienters rettigheter står også sentrale i kampanjen så du skal vite hva du kan forvente og hva du hat krav på. Dette skal ikke være overlatt til den du støter på når den uønskede hendelsen har oppstått.