Hopp til innholdet

Pasientsikkerhetskampanjen for deg

* For din sikkerhet *

Pasientsikkerhetskampanjen for deg

Sikkerhet på sykehus

Pasientsikkerhetskampanjen setter fokus på din sikkerhet når du kommer på sykehus. Et viktig sted for økt sikkerhet er fritt sykehusvalg. Alle tall er offentlige i forhold til antall avviksmeldinger og feil som gjøres så du kan selv velge et sykehus som rapporterer få feil.

Pasientsikkerhet handler om at det skapes et miljø hvor feil og mangler håndteres. Selv om sykehus i varierende grad rapporterer avvik, er ikke et lavt antall avvik et tegn på at sykehuset har gode rutiner eller at feil ikke skjer. Dette er viktig å merke seg før du velger.

Pasienter må også få bedre muligheter til å si ifra. Både mens de er på sykehus og etterpå. Sykehusopphold er korte så mange feil oppdages senere.

Pasientsikkerhet brutt ned i flere, mindre kategorier

Pasientsikkerhetskampanjen for deg

Du skal ivaretas

Når du er på sykehus er det viktig at du blir ordentlig ivaretatt. Din pasientsikkerhet er viktig og det er også dine rettigheter. Den nye pasientsikkerhetskampanjen skal løfte frem utfordringene og fokusere på hvordan forholdene skal bli bedre. Det gjelder ikke bare rene feil, men også måten du blir behandlet på. Dine rettigheter sier blant annet at du har rett på å ikke få dårligere behandling av ansatte på grunn av blant annet hudfarge.

Pasientsikkerhetskampanjen for deg

Si ifra selv

Pasientsikkerhet er viktig og det er viktig at du skal kunne si ifra uten frykt for represalier eller frykt for å få enda dårligere behandling. Her er det i dag ikke et system som godt nok tillater pasienter å si ifra.

Fritt sykehusvalg er en viktig rettighet du har både for at du skal kunne velge noe som er nært der du bor om det er det du ønsker. Eller om du ønsker å velge et sykehus som har gode tall på behandling og håndtering av feil og misnøye.

Siste artikler

Pasientsikkerhetskampanjen i hele Norge

Pasientsikkerhetskampanjen skal gjøre hverdagen bedre for deg når du er på sykehus. Du skal lettere kunne si ifra uten å frykte noe og det skal ikke være opptil hvem du møter, hvordan din klage blir behandlet og du skal være trygg på forbedring.

Når du er på sykehus er dine pasientrettigheter sentrale. Det gjelder både deg som kan meddele deg og for dine pårørende når dette ikke er mulig. Du har rettigheter og det er viktig at du og familien din vet hva disse går ut på.

Pasientsikkerhetskampanjen for en bedre hverdag

Årlig opplever minst fem prosent feilmedisinering og rundt femten mennesker dør som følge av feilene. Nesten to hundre mennesker blir alvorlig syke av feil medisiner eller gale doser. Tallet på antall pasienter som blir skadet på sykehus eller pådrar seg infeksjoner som følge av dårlig hygiene er også høyt. Skadene kan være som følge av dårlig stell og tilsyn, og utstyr som svikter. Tallene må ned og derfor lanseres en ny kampanje med fokus på pasienters sikkerhet når de er innlagte. Pasienters rettigheter står også sentrale i kampanjen så du skal vite hva du kan forvente og hva du hat krav på. Dette skal ikke være overlatt til den du støter på når den uønskede hendelsen har oppstått.

Pasientsikkerhetskampanjen for deg