Dine pasientrettigheter

Få forsvarlig oppfølging

Få forsvarlig oppfølging

Dine pasientrettigheter sier noe om hva du kan forvente når du er på helseinstitusjoner og hva du kan gjøre når det oppstår feil. Selv om det brukes avviksmeldinger av helsepersonell selv blir din versjon av det ikke inkludert, men eventuelt gjenfortalt. Med et direkte klagesystem vil du enkelt kunne frembringe din klage med egne ord. Det er klart at når du er på sykehus er du ofte for redusert til å gjøre noe med situasjonen der og da. Dette er et kjent problem og svekker din sikkerhet.

Det skal ikke være overlatt til hvem du møter om hendelser blir tatt tak i. Du er avhengig av at ting taes tak i der og da.

Hav med dine pasientrettigheter?

Du har rettigheter og disse skal løftes frem i en ny nasjonal kampanje. En av de største utfordringene er hvordan du skal kunne si ifra når det skjer og bli ivaretatt.

Forbered deg før du skal på sykehus og snakk med venner eller familie eller noen som kan besøke deg mens du er der. Finn en måte du tror du vil klare å kommuniserer på til denne personen, så du kan formidle at du ikke er fornøyd når du er på sykehus.

Om å bry seg

Om å bry seg

Når du er på sykehus er dine pasientrettigheter sentrale. Sørg for å ha noen som kan støtte deg og hjelpe deg når du er på sykehus så du får kommunisert om ting ikke er bra. Ofte er du for svekket selv mens du får behandling.

Det mest effektive du selv kan gjøre for å sikre forsvarlig behandling og at dine rettigheter blir ivaretatt på en helseinstitusjon, er å bli bistått av familie eller venner. Det er best hvis klagen kan komme der og da og da er det ikke sikkert du er frisk nok til å ta tak i det selv, i tide.

Prøv å orientere før du skal på sykehus

Om du vil ha et best mulig opphold, gjør litt forarbeid eller få hjelp til å gjøre litt research i forkant. Fritt sykehusvalg tillater deg å velge det som virker best, se på avviksmeldinger hvor antallet er offentlig. Det kan gi en pekepinn, selv om det er litt mer komplekst. Om du kjenner dine rettigheter i forkant kan du enklere få de ivaretatt.

Når du ligger der i sykesengen er det nesten for sent å sette seg inn i dine pasientrettigheter. Da skal du konsentrere deg om å bli frisk og komme deg på beina igjen. Med litt forarbeid vet du hva du kan kreve og få gjerne hjelp av en venn under oppholdet så du blir hørt.